EASEUS Data Recovery Wizard

แนะนำโปรแกรมกู้คืนข้อมูล EASEUS Data Recovery Wizard 10.5 ว่าน่าใช้ยังไงแล้วมีข้อเสียหรือไม่

February 9, 2017 admin 0

โปรแกรม EASEUS Data Recovery Wizard 10.5 จัดว่าเป็นโปรแกรมประเภทที่เอาไว้สำหรับการกู้คืนข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง พร้อมทั้งยังสามารถกู้คืนข้อมูลที่หายไปจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การโดนลบข้อมูลทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ, ข้อมูลต่างๆ หายไปจากการโดนไวรัส มัลแวร์ต่างๆ เล่นงาน หรือแม้แต่การที่ข้อมูลต่างๆ หายไปจากการโดนฟอร์แมตเครื่องก็ตามที และสาเหตุอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ โปรแกรมนี้สามารถที่จะช่วยกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม โปรแกรม EASEUS Data Recovery Wizard […]