แนะนำการใช้งานและประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสร้างรูปภาพ, แก้ไขรูปภาพแบบมืออาชีพ โปรแกรมนี้มีเครื่องมือมากมายเพื่อการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งาน Video tape งานนำเสนอ งาน multimedia ตลอดจนงานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ การจะใช้งานโปรแกรม Photoshop ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงปานกลาง รวมทั้งความเร็วในการประมวลผลต้องมีคุณภาพดีเยี่ยม มีหน่วยความจำมากพอ เพราะไม่อย่างนั้นการใช้โปรแกรม Photoshop จะช้ามาก การทำงานจะไม่เป็นไปด้วยความลื่นไหล

ประโยชน์ของ Photoshop

  1. งานภาพถ่าย ตกแต่งให้มีความสวยงามและมีความคมชัดขึ้น
  2. งานสิ่งพิมพ์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร โฆษณา งานทุกชิ้นต้องใช้รูปภาพประกอบ ซึ่งใช้ Photoshop ในการออกแบบและสร้างสรรค์ภาพให้เป็นไปตามความต้องการได้
  3. งานเว็บไซต์ ออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วย Photoshop นอกจากนี้ยังใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ด้วย เช่น Background ปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่อง รวมทั้งการสร้างภาพประกอบต่างๆ
  4. งานออกแบบกราฟฟิก ใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติ หรือการออกแบบปกหนังสือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  5. สร้างภาพวาด สามารถออกแบบสร้างภาพวาดได้ตามต้องการ

แนะนำโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

Layer คือ ชิ้นงานย่อย หรืออธิบายแบบง่ายๆ ก็คือ ชั้นของชิ้นงานใหญ่ เป็นหลักการทำงานของโปรแกรม Photoshop คือการนำ Layer ต่างๆ มาผสมกันเพื่อการปรับแต่งให้เกิดความสวยงาม โดย Layer นี้เราสามารถ เพิ่ม ย้าย ลบ ล็อค หรือเปลี่ยนชื่อ ได้ตามต้องการ

การเปิดพื้นที่การใช้งานใหม่ การนำภาพเข้าใช้งาน การบันทึกงาน

สามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างมากมายตามความต้องการของเรา ไม่ว่าจะเป็นความยาว ความสูง ความละเอียด ชนิดของสี ต่างๆ

การนำภาพเข้าใช้งาน

เป็นการนำรูปที่มีอยู่แล้วมาเปิดใช้ใน โปรแกรม Photoshop โดยเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรูปนี้ได้ตามความต้องการ     

การบันทึกงาน

เป็นการบันทึกงานที่ทำเสร็จแล้ว โดยสามารถตั้งค่านามสกุลของรูปที่บันทึกได้อีกด้วย เช่น PSD , JPEG , TIFF เป็นต้น

เมนูของโปรแกรมPhotoshop

แบ่งออกเป็น 5 เมนูหลัก ได้แก่

  • Menu bar
  • Panel menu
  • Stage หรือ Panel (พื้นที่ใช้ทำงาน)
  • Tools panel หรือ Tools box (เครื่องมือใช้งาน )
  • Tools control menu หรือ Option bar (ควบคุมเครื่องมือใช้งานอีกที)

Tool Panel กล่องเครื่องมือ ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวาด ตกแต่ง หรือแก้ไขภาพ มีเครื่องมือจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงรวมเครื่องมือซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆ รวมกันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ อยู่บริเวณมุมด้านล่าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังคงมีเครื่องมืออื่นๆ ซ่อนอยู่ด้วย

นี่คือความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Photoshop ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น เพราะ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมค่อนข้างใหญ่และมีเครื่องมีหลายตัว การจะเข้าใจอย่างลึกซึ่ง จนสามารถใช้งานในระดับมืออาชีพได้นั้น ต้องอาศัยองค์ความรู้อีกมากมายรวมทั้งการหมั่นฝึกฝนอีกด้วย